Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA801
Název záměru: Palác Praga, ul. Pernerova, Praha 8, k. ú. Karlín
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaKarlín
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 02.07.2012 13:40
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: A.D.N.S. Production s.r.o., Na Příkopě 12/853, Praha 1
IČ oznamovatele: 27251128
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.12.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Bílek Ondřej RNDr.
Text oznámení záměru: PHA801_oznameni.zip (26640 kB) - 22.12.2011 14:49:04
Informace o oznámení: PHA801_infOznam.PDF (102 kB) - 22.12.2011 14:49:04
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
02.07.2012
Závěry zjišťovacího řízení: PHA801_zjistovaci.PDF (1903 kB) - 02.07.2012 12:40:44
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PHA801_infZjistovaci.PDF (121 kB) - 02.07.2012 12:40:44
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 8
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: