Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA812
Název záměru: Bytový soubor Kbely, Praha 19, k.ú. Kbely
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaKbely
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 15.08.2012 13:30
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ing. Aida Padyšáková, Křivenická 415, 181 00 Praha 8
IČ oznamovatele:
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
28.03.2012
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Kuk Richard Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Mudra Stanislav Mgr.
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL: Praha - Letňany
Text oznámení záměru: PHA812_oznameni.zip (49157 kB) - 28.03.2012 09:28:41
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000 je součástí textové/tištěné části oznámení
Informace o oznámení: PHA812_infOznam.pdf (267 kB) - 28.03.2012 09:28:41
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
15.08.2012
Závěry zjišťovacího řízení: PHA812_zjistovaci.pdf (3857 kB) - 15.08.2012 12:30:13
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PHA812_infZjistovaci.pdf (123 kB) - 15.08.2012 12:30:13
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 19
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: