Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA841
Název záměru: Hala povrchových úprav INTEGRA METAL SYSTEMS s.r.o., ul. Ve Žlíbku, k. ú. Horní Počernice, Praha 20
Znění novely zákona: č. 167/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/4.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaHorní Počernice
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 11.04.2013 09:46
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Pragoholding a.s., Ve Žlíbku 1849/2A, 193 00 Praha 9
IČ oznamovatele: 47116595
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
04.12.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 27.12.2012
Zpracovatel oznámení: Adamec Petr Ing.
Text oznámení záměru: PHA841_oznameni.zip (827 kB) - 04.12.2012 13:03:05
Informace o oznámení: PHA841_infOznam.PDF (260 kB) - 04.12.2012 13:03:05
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
11.04.2013
Závěry zjišťovacího řízení: PHA841_zjistovaci.PDF (1397 kB) - 11.04.2013 09:46:17
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PHA841_infZjistovaci.PDF (121 kB) - 11.04.2013 09:46:17
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 20
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: