Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA842
Název záměru: Výroba výlisků z kompositního materiálu Menzolit BMC 2300, Sécheron Tchequie spol. s r.o. - změna užívání výrobní plochy objektu B5, Praha - Běchovice
Znění novely zákona: č. 167/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/10.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaBěchovice
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 19.03.2013 16:18
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Sécheron Tchequie spol. s r.o., Podnikatelská 556, 190 11 Praha 9-Běchovice
IČ oznamovatele: 45796211
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
06.12.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 28.12.2012
Zpracovatel oznámení: Plachý Vladimír Ing.
Text oznámení záměru: PHA842_oznameni.zip (2047 kB) - 06.12.2012 11:50:52
Informace o oznámení: PHA842_infOznam.PDF (260 kB) - 06.12.2012 11:50:52
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.03.2013
Závěry zjišťovacího řízení: PHA842_zjistovaci.PDF (1328 kB) - 19.03.2013 16:18:37
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PHA842_infZjistovaci.PDF (118 kB) - 19.03.2013 16:18:37
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 21
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: