Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA843
Název záměru: BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o., Hala D2 – Chemická výroba, Praha 20, k.ú. Horní Počernice
Znění novely zákona: č. 167/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/7.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaHorní Počernice
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 28.01.2013 12:26
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o., K Májovu 1244, 53701 Chrudim
IČ oznamovatele: 49286242
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
06.12.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 28.12.2012
Zpracovatel oznámení: Píša Radek Ing.
Text oznámení záměru: PHA843_oznameni.zip (17079 kB) - 10.12.2012 11:10:48
Informace o oznámení: PHA843_infOznam.PDF (256 kB) - 10.12.2012 11:11:25
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
28.01.2013
Závěry zjišťovacího řízení: PHA843_zjistovaci.PDF (344 kB) - 28.01.2013 12:26:05
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PHA843_infZjistovaci.PDF (115 kB) - 28.01.2013 12:26:26
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 20
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: