Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA857
Název záměru: Zástavba okolí stanice metra Invalidovna, Praha 8 - Karlín
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaKarlín
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Oznamovatel: Invalidovna Centrum a.s., Budějovická 1518/13a, 140 00 Praha 4
IČO oznamovatele: 27596702
Datum a čas posledních úprav: 15.08.2013 15:16
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
04.04.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 24.04.2013
Zpracovatel oznámení: Jareš Radek Mgr.
Text oznámení záměru: PHA857_oznameni.zip (30240 kB) - 04.04.2013 15:16:54
Informace o oznámení: PHA857_infOznam.PDF (265 kB) - 04.04.2013 15:16:54
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
15.08.2013
Závěry zjišťovacího řízení: PHA857_zjistovaci.PDF (7351 kB) - 15.08.2013 15:16:47
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PHA857_infZjistovaci.PDF (116 kB) - 15.08.2013 15:16:47
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 8
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: