Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA864
Název záměru: Oprava a stavební úpravy objektu Bubenská 1, Praha 7, k.ú. Holešovice
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaHolešovice
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 04.09.2013 14:27
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Bubenská 1, s.r.o., Na Poříčí 1047/26, 11000 Praha 1
IČ oznamovatele: 27065898
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
20.06.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 10.07.2013
Zpracovatel oznámení: Sulek Bohumil Ing., CSc.
Text oznámení záměru: PHA864_oznameni.zip (75942 kB) - 21.06.2013 15:44:50
Informace o oznámení: PHA864_infOznam.PDF (272 kB) - 21.06.2013 15:42:20
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
04.09.2013
Závěry zjišťovacího řízení: PHA864_zjistovaci.PDF (1126 kB) - 04.09.2013 14:27:18
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PHA864_infZjistovaci.PDF (122 kB) - 04.09.2013 14:27:34
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 7
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: