Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA869
Název záměru: Administrativní budovy Palmovka park III a Palmovka park IV, Praha 8 - Libeň
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaLibeň
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Oznamovatel: IMU, a.s., Zenklova 2245/29, 180 00 Praha 8
IČO oznamovatele: 28190891
Datum a čas posledních úprav: 27.09.2013 10:37
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
04.07.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 24.07.2013
Zpracovatel oznámení: Jareš Radek Mgr.
Text oznámení záměru: PHA869_oznameni.zip (33909 kB) - 04.07.2013 10:59:45
Informace o oznámení: PHA869_infOznam.pdf (287 kB) - 04.07.2013 10:59:45
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
27.09.2013
Závěry zjišťovacího řízení: PHA869_zjistovaci.pdf (1537 kB) - 27.09.2013 10:37:50
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PHA869_infZjistovaci.pdf (126 kB) - 27.09.2013 10:37:50
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 8
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: