Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA877
Název záměru: Stavba autosalonu Audi a autosalonu X, Praha-Kunratice
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: PHA877_duvodyUkonceni.PDF (134 kB) - 04.12.2013 17:32:27
Zařazení: II/10.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaKunratice
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 04.12.2013 17:32
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: AUTO JAROV, s.r.o.
IČ oznamovatele: 45789584
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
14.08.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 03.09.2013
Zpracovatel oznámení: Adamec Petr Ing.
Text oznámení záměru: PHA877_oznameni.zip (23206 kB) - 14.08.2013 14:28:19
Informace o oznámení: PHA877_infOznam.PDF (86 kB) - 14.08.2013 13:40:50
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
01.11.2013
Závěry zjišťovacího řízení: PHA877_zjistovaci.PDF (1474 kB) - 01.11.2013 15:26:09
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PHA877_infZjistovaci.pdf (121 kB) - 01.11.2013 15:26:09
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 4
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: