Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA885
Název záměru: Obytný soubor BD „Letňanské Zahrady“, Praha 18 - Letňany
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaLetňany
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 10.02.2014 13:09
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: CENTRAL GROUP, a.s., Na Strřži 65/1702, 140 00 Praha 4
IČ oznamovatele: 24227757
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
30.09.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 21.10.2013
Zpracovatel oznámení: Jareš Radek Mgr.
Text oznámení záměru: PHA885_oznameni.zip (234650 kB) - 30.09.2013 14:05:43
Informace o oznámení: PHA885_infOznam.pdf (276 kB) - 30.09.2013 14:05:43
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.02.2014
Závěry zjišťovacího řízení: PHA885_zjistovaci.pdf (1503 kB) - 10.02.2014 13:09:59
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PHA885_infZjistovaci.pdf (117 kB) - 10.02.2014 13:09:59
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 18
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: