Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA886
Název záměru: Polyfunkční bytový dům s podnoží hromadných garáží pro stávající rezidenty, ul. Choceradská, Praha 4 – Spořilov, k.ú. Záběhlice (září 2013)
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaZáběhlice
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 10.02.2014 13:12
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: REAL RENT s.r.o., Rejskova 948/5, 120 00 Praha 2
IČ oznamovatele: 27199649
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.10.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 30.10.2013
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru: PHA886_oznameni.zip (66084 kB) - 10.10.2013 14:11:28
Informace o oznámení: PHA886_infOznam.pdf (301 kB) - 10.10.2013 14:11:28
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.02.2014
Závěry zjišťovacího řízení: PHA886_zjistovaci.pdf (4354 kB) - 10.02.2014 13:12:10
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PHA886_infZjistovaci.pdf (124 kB) - 10.02.2014 13:12:10
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 4
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: