Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA887
Název záměru: Západní Město III. etapa – bytové domy F, G, H, Praha 13, k.ú. Stodůlky
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaStodůlky
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: Mon Feb 10 13:14:29 CET 2014
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Stodůlky JIH, a.s., Vaclavské nám. 1/846, 110 00 Praha 1
IČ oznamovatele: 27918025
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Thu Oct 10 00:00:00 CEST 2013
Termín pro zaslání vyjádření: Wed Oct 30 00:00:00 CET 2013
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru: PHA887_oznameni.zip (60010 kB) - 10.10.2013 14:17:32
Informace o oznámení: PHA887_infOznam.pdf (289 kB) - 10.10.2013 14:17:32
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Mon Feb 10 00:00:00 CET 2014
Závěry zjišťovacího řízení: PHA887_zjistovaci.pdf (1580 kB) - 10.02.2014 13:14:29
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PHA887_infZjistovaci.pdf (112 kB) - 10.02.2014 13:14:29
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 13
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: