Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA894
Název záměru: Bytový park Roztyly II, Praha 11, k. ú. Chodov
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaChodov
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 11.05.2016 10:28
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ALBORG-DEVELOPMENT a.s.
IČ oznamovatele: 27419037
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
17.12.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 06.01.2014
Zpracovatel oznámení: Jareš Radek Mgr.
Text oznámení záměru: PHA894_oznameni.zip (49324 kB) - 17.12.2013 13:12:30
Informace o oznámení: PHA894_infOznam.PDF (299 kB) - 17.12.2013 13:12:30
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.04.2014
Závěry zjišťovacího řízení: PHA894_zjistovaci.PDF (14965 kB) - 03.04.2014 10:26:50
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PHA894_infZjistovaci.pdf (746 kB) - 03.04.2014 10:26:50
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 11
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Jareš Radek Mgr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
08.01.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 09.02.2015
Text dokumentace: PHA894_dokumentace.zip (47710 kB) - 08.01.2015 13:10:56
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: PHA894_infDokumentace.PDF (274 kB) - 08.01.2015 13:10:56
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
15.10.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 16.11.2015
Text posudku: PHA894_posudek.zip (60521 kB) - 15.10.2015 11:34:49
Informace o posudku: PHA894_infPosudek.pdf (2249 kB) - 15.10.2015 11:34:49
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
18.12.2015
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
PHA894_inf1VP.pdf (984 kB) - 18.12.2015 13:37:40
Zápis z 1. veřejného projednání: PHA894_zapis1VP.pdf (8270 kB) - 11.05.2016 10:28:36
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
06.05.2016
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: PHA894_zaveryStan.zip (27137 kB) - 06.05.2016 13:58:04
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 11
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Příslušný úřad informuje, že vzhledem k tomu, že nelze zajistit účast zpracovatele posudku, veřejné projednání se nebude konat v termínu stanoveném v § 17 odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění (dále jen zákon). Důvodem je hospitalizace zpracovatele posudku. Příslušný úřad se takto rozhodl s přihlédnutím k zásadě hospodárnosti, jelikož případné veřejné projednání konané v řádném termínu dle § 17 odst. 2 zákona by bylo záhy ukončeno dle § 17 odst. 3 zákona z důvodu neúčasti zpracovatele posudku. Děkujeme za pochopení. Termín veřejného projednání bude v souladu se zákonem oznámen nejméně 5 dní předem.