Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA908
Název záměru: Krematorium pro malá zvířata v areálu výzkumných ústavů v Praze-Běchovicích, k. ú. Běchovice
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.2;§4 odst. 1 písm. d
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaBěchovice
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 27.05.2014 08:21
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ing. Jan Maisner
IČ oznamovatele: 16906594
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.03.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 24.03.2014
Zpracovatel oznámení: Sulek Bohumil Ing., CSc.
Text oznámení záměru: PHA908_oznameni.zip (44866 kB) - 03.03.2014 14:14:10
Informace o oznámení: PHA908_infOznam.pdf (1934 kB) - 03.03.2014 14:14:10
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
27.05.2014
Závěry zjišťovacího řízení: PHA908_zjistovaci.pdf (2246 kB) - 27.05.2014 08:21:16
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PHA908_infZjistovaci.PDF (120 kB) - 27.05.2014 08:21:16
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 21
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: