Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA910
Název záměru: Obytný soubor Modřany (III. etapa) – bytový dům C, Praha 12
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaModřany
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 29.05.2014 08:53
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: SKANSKA Reality a.s., Líbalova 1/2348, 14900 Praha 4
IČ oznamovatele: 02445344
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.03.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 01.04.2014
Zpracovatel oznámení: Plachý Vladimír Ing.
Text oznámení záměru: PHA910_oznameni.zip (28562 kB) - 12.03.2014 13:32:18
Informace o oznámení: PHA910_infOznam.PDF (303 kB) - 12.03.2014 13:31:48
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
28.05.2014
Závěry zjišťovacího řízení: PHA910_zjistovaci.PDF (2008 kB) - 29.05.2014 08:53:29
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PHA910_infZjistovaci.PDF (124 kB) - 29.05.2014 08:53:29
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 12
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: