Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA912
Název záměru: Podniková ČS PHM a mostová váha, Praha 19, k. ú. Vinoř
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaVinoř
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 03.06.2014 14:06
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: VIN AGRO s.r.o.
IČ oznamovatele: 45789690
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.04.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 23.04.2014
Zpracovatel oznámení: Adamec Petr Ing.
Text oznámení záměru: PHA912_oznameni.pdf (6113 kB) - 03.04.2014 11:04:22
Informace o oznámení: PHA912_infOznam.pdf (298 kB) - 08.04.2014 09:01:13
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.06.2014
Závěry zjišťovacího řízení: PHA912_zjistovaci.PDF (716 kB) - 03.06.2014 14:06:36
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PHA912_infZjistovaci.PDF (127 kB) - 03.06.2014 14:06:36
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 19
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: