Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA929
Název záměru: Areál Praha West Investment k.s. (ul. Türkova, k. ú. Chodov)
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: PHA929_duvodyUkonceni.pdf (258 kB) - 23.11.2017 13:06:04
Zařazení: II/10.4;II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaChodov
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 23.11.2017 13:06
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Praha West Investment k.s.
IČ oznamovatele: 25672096
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.07.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 30.07.2014
Zpracovatel oznámení: Kuk Richard Ing.
Text oznámení záměru: PHA929_oznameni.pdf (68616 kB) - 10.07.2014 11:32:39
Informace o oznámení: PHA929_infOznam.pdf (574 kB) - 10.07.2014 14:13:14
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
24.10.2014
Závěry zjišťovacího řízení: PHA929_zjistovaci.zip (43391 kB) - 24.10.2014 13:07:09
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PHA929_infZjistovaci.PDF (116 kB) - 24.10.2014 13:07:09
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 4
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: