Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA937
Název záměru: Pietní park pro zvířata chovaná v zájmových chovech v Praze - Zličíně
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: PHA937_duvodyUkonceni.pdf (264 kB) - 30.05.2017 13:33:12
Zařazení: II/10.2;II/10.13
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaZličín
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Oznamovatel: BENEFIT Development, a.s., Sady Pětatřicátníků 26, 301 00 Plzeň
IČO oznamovatele: 27968898
Datum a čas posledních úprav: 30.05.2017 13:33
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Jareš Radek Mgr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
20.08.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 19.09.2014
Text dokumentace: PHA937_dokumentace.zip (244178 kB) - 20.08.2014 10:58:54
Text přepracované/doplněné dokumentace: PHA937_prepracovana.zip (245624 kB) - 06.02.2017 15:53:42
Informace o dokumentaci: PHA937_infDokumentace.pdf (2194 kB) - 06.02.2017 16:09:38
Vrácení dokumentace: PHA937_vraceni.pdf (5265 kB) - 16.02.2015 14:01:10
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Kuk Richard Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Záměr původně veden pod kódem MZP437. Na základě dopisu MŽP zn.: 51895/ENV/14 ze dne 29.7.2014 je příslušným úřadem k posuzování OŽP MHMP.