Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA943
Název záměru: Golfové hřiště - Újezd u Průhonic
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Závěry zjišťovacího řízení
Podlimitní:
Zařazení: II/10.8
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaÚjezd u Průhonic
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Oznamovatel: TEMPUS INVESTMENT a.s.
IČO oznamovatele: 27379078
Datum a čas posledních úprav: 07.03.2018 14:42
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.10.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 29.10.2014
Zpracovatel oznámení: Licková Gabriela Bc. RNDr., Ph.D.
Text oznámení záměru: PHA943_oznameni.pdf (49011 kB) - 08.10.2014 11:45:07
Informace o oznámení: PHA943_infOznam.pdf (899 kB) - 08.10.2014 11:45:06
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
24.02.2015
Závěry zjišťovacího řízení: PHA943_zjistovaci.pdf (9879 kB) - 24.02.2015 09:49:58
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PHA943_infZjistovaci.pdf (290 kB) - 24.02.2015 09:49:58
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: