Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA945
Název záměru: Polyfunkční objekt Českomoravská, Praha 9, k. ú. Libeň
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaLibeň
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 25.02.2015 10:17
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Pražská správa nemovitostí, spol. s.r.o.
IČ oznamovatele: 17048869
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.10.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 30.10.2014
Zpracovatel oznámení: Jareš Radek Mgr.
Text oznámení záměru: PHA945_oznameni.zip (34061 kB) - 10.10.2014 13:23:01
Informace o oznámení: PHA945_infOznam.PDF (308 kB) - 10.10.2014 13:23:01
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
25.02.2015
Závěry zjišťovacího řízení: PHA945_zjistovaci.PDF (2148 kB) - 25.02.2015 10:17:29
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PHA945_infZjistovaci.PDF (115 kB) - 25.02.2015 10:17:29
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 9
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: