Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA953
Název záměru: Hotel Vyskočilova, Praha 4 - Michle
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaMichle
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Oznamovatel: BBC Building H s.r.o.
IČO oznamovatele: 28162889
Datum a čas posledních úprav: 29.09.2016 14:41
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
11.12.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 31.12.2014
Zpracovatel oznámení: Jareš Radek Mgr.
Text oznámení záměru: PHA953_oznameni.zip (139468 kB) - 11.12.2014 09:20:31
Informace o oznámení: PHA953_infOznam.pdf (795 kB) - 11.12.2014 09:20:31
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
14.04.2015
Závěry zjišťovacího řízení: PHA953_zjistovaci.zip (52932 kB) - 15.04.2015 10:49:39
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Jareš Radek Mgr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
14.12.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 13.01.2016
Text dokumentace: PHA953_dokumentace.pdf (11159 kB) - 14.12.2015 11:44:45
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Přílohy k dokumentaci: Rozptylová studie
PHA953_prilohaDokumentaceDOC_1.zip (3887 kB) - 14.12.2015 11:44:45
akustická studie + protokol měření
PHA953_prilohaDokumentaceDOC_2.zip (6700 kB) - 14.12.2015 11:46:15
Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví
PHA953_prilohaDokumentaceDOC_3.pdf (455 kB) - 14.12.2015 11:47:00
Dendrologický průzkum
PHA953_prilohaDokumentaceDOC_4.zip (2812 kB) - 14.12.2015 11:47:32
Dopravněinženýrské podklady + posouzení křižovatek
PHA953_prilohaDokumentaceDOC_5.zip (1909 kB) - 14.12.2015 11:48:26
Světelnětechnické studie
PHA953_prilohaDokumentaceDOC_6.zip (82047 kB) - 14.12.2015 11:49:30
Zákres do 3D modelu
PHA953_prilohaDokumentaceDOC_7.pdf (13045 kB) - 14.12.2015 11:50:06
Vyjádření SÚ a stanovisko OOP
PHA953_prilohaDokumentaceDOC_8.zip (1069 kB) - 14.12.2015 11:51:35
Informace o dokumentaci: PHA953_infDokumentace.pdf (718 kB) - 14.12.2015 11:55:55
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Kuk Richard Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
18.05.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 17.06.2016
Text posudku: PHA953_posudek.zip (15003 kB) - 29.09.2016 14:41:38
Informace o posudku: PHA953_infPosudek.pdf (924 kB) - 18.05.2016 08:28:11
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
20.05.2016
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
PHA953_inf1VP.pdf (347 kB) - 20.05.2016 14:23:33
Zápis z 1. veřejného projednání: PHA953_zapis1VP.pdf (306 kB) - 15.09.2016 15:47:30
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
19.08.2016
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: PHA953_zaveryStan.zip (3150 kB) - 15.09.2016 15:45:24
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Záměr byl ve zjišťovacím řízení projednán jako "Building H a Hotel Vyskočilova, Praha 4 - Michle" . Na základě připomínek byl upraven a od dokumentace je projednáván jako "Hotel Vyskočilova, Praha 4 - Michle".