Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA969
Název záměru: Sklad BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o., navýšení výrobní kapacity – Hala D2, Praha 20, k.ú. Horní Počernice
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/7.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaHorní Počernice
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 24.04.2015 11:04
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o., K Májovu 1244, 53701 Chrudim
IČ oznamovatele: 49286242
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.03.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 07.04.2015
Zpracovatel oznámení: Píša Radek Ing.
Text oznámení záměru: PHA969_oznameni.zip (19027 kB) - 18.03.2015 17:24:08
Informace o oznámení: PHA969_infOznam.PDF (298 kB) - 18.03.2015 17:14:48
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
24.04.2015
Datum nabytí právní moci: 26.05.2015
Závěry zjišťovacího řízení: PHA969_zjistovaci.zip (1095 kB) - 24.04.2015 11:04:18
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 20
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: