Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA988
Název záměru: Dům - Blok Radlická, Praha 5 - Radlice
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: PHA988_duvodyUkonceni.pdf (225 kB) - 04.03.2016 14:33:20
Zařazení: II/10.6
Umístění:
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 04.03.2016 14:33
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Radlická ATA s.r.o., Eliášova 922/1, 160 00 Praha 6
IČ oznamovatele: 03458890
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
05.10.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 26.10.2015
Zpracovatel oznámení: Jareš Radek Mgr.
Text oznámení záměru: PHA988_oznameni.zip (46935 kB) - 05.10.2015 15:47:56
Informace o oznámení: PHA988_infOznam.pdf (2147 kB) - 05.10.2015 15:47:56
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
24.11.2015
Závěry zjišťovacího řízení: PHA988_zjistovaci.zip (9153 kB) - 24.11.2015 13:20:30
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: