Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1270
Název záměru: Zástavba odpočívek Málkovice-výstavba oboustranné ČS PHM včetně občerstvení u dálnice D5
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajTachovBorKurojedy
Plzeňský krajTachovBorMálkovice
Plzeňský krajTachovOšelínLobzy u Ošelína
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Oznamovatel: Valbek spol. s r.o., Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec
IČO oznamovatele: 48266230
Datum a čas posledních úprav: 05.12.2007 09:52
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
06.11.2007
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Ryšlavý Zbyněk RNDr., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: PLK1270_oznameni.zip (1347 kB) - 06.11.2007 09:36:21
Informace o oznámení: PLK1270_infOznam.doc (56 kB) - 06.11.2007 09:38:35
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
06.11.2007
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1270_zjistovaci.zip (759 kB) - 05.12.2007 09:52:20
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PlzeňskýTachovMěstský úřad Bor
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: