Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1282
Název záměru: ProLogis park Štěnovice II Skladovací,kompletační a distribuční areál
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajPlzeň-jihŠtěnoviceŠtěnovice
Plzeňský krajPlzeň-městoPlzeňRadobyčice
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 09.01.2008 10:09
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: GREBNER spol. s r.o., náměstí Barikád 3/1134, 130 00 Praha 3
IČO oznamovatele: 25076655
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.12.2007
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Pízová Naděžda RNDr.
Text oznámení záměru: PLK1282_oznameni.pdf (2069 kB) - 12.12.2007 08:49:39
Informace o oznámení: PLK1282_infOznam.doc (56 kB) - 12.12.2007 08:50:20
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.12.2007
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1282_zjistovaci.zip (332 kB) - 09.01.2008 10:08:39
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PlzeňskýPlzeň-jihObecní úřad Štěnovice
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: