Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1326
Název záměru: Výstavba bioplynové stanice Zbůch
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: PLK1326_duvodyUkonceni.pdf (118 kB) - 20.02.2018 08:22:30
Zařazení: II/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajPlzeň-severZbůchZbůch
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 20.02.2018 08:22
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: PEBRA, spol. s.r.o., Pod Vinicemi 931/2, 301 16 Plzeň
IČ oznamovatele: 25232924
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
02.07.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Peták Petr RNDr., CSc.
Text oznámení záměru: PLK1326_oznameni.zip (3290 kB) - 02.07.2008 11:58:15
Informace o oznámení: PLK1326_infOznam.doc (33 kB) - 02.07.2008 11:58:15
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1326_zjistovaci.zip (648 kB) - 30.07.2008 07:26:39
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: