Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1337
Název záměru: Sběr a ekologické zpracování autovraků, provozovna Kasejovice p.č 491/1
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajPlzeň-jihKasejoviceKasejovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 22.08.2008 08:23
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Bedřich Varmuža, Boženy Němcové 934/II, Rokycany 337 03 Rokycany
IČO oznamovatele: 72283661
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
31.07.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Blažíčková Helena Ing.
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení: PLK1337_infOznam.doc (55 kB) - 31.07.2008 08:55:30
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
31.07.2008
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1337_zjistovaci.zip (278 kB) - 22.08.2008 07:23:21
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PlzeňskýPlzeň-jihObecní úřad Kasejovice
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Chybějící dokument již není dohledatelný