Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1341
Název záměru: Výrobní hala Dioss Nýřany a.s., k.ú. Nýřany
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/4.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajPlzeň-severNýřanyNýřany
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 07.10.2008 09:02
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Dioss Nýřany a.s., Na Tesle 1238, 330 23 Nýřany
IČO oznamovatele: 25244451
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.09.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Křivka Vladimír Ing.
Text oznámení záměru: PLK1341_oznameni.pdf (9315 kB) - 10.09.2008 08:41:20
Informace o oznámení: PLK1341_infOznam.doc (56 kB) - 10.09.2008 08:43:37
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
07.10.2008
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1341_zjistovaci.zip (147 kB) - 07.10.2008 08:02:26
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: