Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1422
Název záměru: Ekologická likvidace autovraků Obytce
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Důvody ukončení záměru: PLK1422_duvodyUkonceni.pdf (118 kB) - 19.02.2018 13:37:10
Zařazení: II/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajKlatovyObytceObytce
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 19.02.2018 13:37
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: PRENET Šumava s.r.o., Bořivojova 878/35, 130 00 Praha 3
IČO oznamovatele: 28527631
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.07.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Křivka Vladimír Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: PLK1422_oznameni.pdf (3843 kB) - 10.07.2009 07:44:07
Informace o oznámení: PLK1422_infOznam.doc (58 kB) - 10.07.2009 08:03:20
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.08.2009
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1422_zjistovaci.zip (622 kB) - 10.08.2009 14:44:09
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Nebylo předloženo
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: