Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1472
Název záměru: Modernizace farmy pro mastný skot, zimoviště pro skot, k.ú. Kavrlík p.č. 101
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/1.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajKlatovyKašperské HoryKavrlík
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 22.01.2010 08:33
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Statek Kašperské Hory s.r.o. Dlouhá 95, 341 92 Kašperské Hory
IČ oznamovatele: 64833330
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
28.12.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Vraný Miroslav Ing.
Text oznámení záměru: PLK1472_oznameni.pdf (3289 kB) - 28.12.2009 08:56:59
Informace o oznámení: PLK1472_infOznam.doc (56 kB) - 28.12.2009 08:56:59
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
28.12.2009
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1472_zjistovaci.doc (51 kB) - 22.01.2010 08:32:56
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: