Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1606
Název záměru: "Přístavba skladové haly", Key Plastics Czech s.r.o., katastrální území Vítkov u Tachova
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajTachovTachovVítkov u Tachova
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 05.01.2012 08:07
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Key Plastics Czech spol. s r.o., Vítkov 108, 347 01 Tachov
IČO oznamovatele: 64356043
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
30.11.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Křivka Vladimír Ing.
Text oznámení záměru: PLK1606_oznameni.pdf (6151 kB) - 30.11.2011 07:35:10
Informace o oznámení: PLK1606_infOznam.doc (57 kB) - 30.11.2011 07:35:10
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
05.02.2011
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1606_zjistovaci.zip (1932 kB) - 05.01.2012 08:06:29
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: