Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1630
Název záměru: Parkoviště a přístupová cesta ke Skiareálu Špičák
Znění novely zákona: č. 167/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6;II/10.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajKlatovyŽelezná RudaŠpičák
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 01.10.2012 08:43
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Sport Service spol. s r.o.
IČ oznamovatele: 46882006
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
29.08.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 18.09.2012
Zpracovatel oznámení: Bílek Ondřej RNDr.
Text oznámení záměru: PLK1630_oznameni.zip (6306 kB) - 29.08.2012 10:20:55
Informace o oznámení: PLK1630_infOznam.pdf (180 kB) - 29.08.2012 10:20:55
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
01.10.2012
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1630_zjistovaci.zip (4468 kB) - 01.10.2012 07:43:50
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PLK1630_infZjistovaci.pdf (178 kB) - 01.10.2012 07:43:50
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: