Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1640
Název záměru: Modernizace chovu skotu v podniku ZEAS Puclice a.s.
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: I/1.7;§4 odst. 1 písm. b
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajPlzeň-jihBukovecBukovec u Horšovského Týna
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 08.02.2013 11:01
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ZEAS Puclice a.s., Puclice 99, 345 61 Staňkov
IČ oznamovatele: 00115592
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
11.01.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 31.01.2013
Zpracovatel oznámení: Vraný Miroslav Ing.
Text oznámení záměru: PLK1640_oznameni.zip (4014 kB) - 11.01.2013 09:28:40
Informace o oznámení: PLK1640_infOznam.doc (58 kB) - 11.01.2013 09:29:48
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.02.2013
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1640_zjistovaci.zip (4091 kB) - 08.02.2013 10:58:56
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PLK1640_infZjistovaci.pdf (222 kB) - 08.02.2013 11:01:20
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: