Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1645
Název záměru: Výrobní hala ZF Staňkov, 2. etapa
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/4.3;II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajDomažliceStaňkovOhučov
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 11.04.2013 11:01
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ZF Staňkov s.r.o., B. Smetany 167/2, 301 00 Plzeň
IČO oznamovatele: 28016602
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.03.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 02.04.2013
Zpracovatel oznámení: Křivka Vladimír Ing.
Text oznámení záměru: PLK1645_oznameni.pdf (12088 kB) - 12.03.2013 11:01:04
Informace o oznámení: PLK1645_infOznam.pdf (392 kB) - 12.03.2013 13:08:54
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
11.04.2013
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1645_zjistovaci.zip (2769 kB) - 11.04.2013 11:01:03
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PLK1645_infZjistovaci.pdf (191 kB) - 11.04.2013 11:01:03
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PlzeňskýDomažliceMěstský úřad Staňkov
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: