Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1647
Název záměru: Technické pružiny SCHERDEL, nová hala
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/4.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajTachovBorVysočany u Boru
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 23.04.2013 13:42
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Technické pružiny SCHERDEL s.r.o., Průmyslový areál Vysočany 54, 348 02 Bor
IČO oznamovatele: 25224671
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
27.03.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 16.04.2013
Zpracovatel oznámení: Křivka Vladimír Ing.
Text oznámení záměru: PLK1647_oznameni.pdf (37343 kB) - 27.03.2013 11:37:41
Informace o oznámení: PLK1647_infOznam.pdf (392 kB) - 27.03.2013 11:37:41
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
24.04.2013
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1647_zjistovaci.zip (2500 kB) - 23.04.2013 13:42:55
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PLK1647_infZjistovaci.pdf (191 kB) - 23.04.2013 13:42:55
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PlzeňskýTachovMěstský úřad Bor
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: