Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1651
Název záměru: FAURECIA Plzeň, III.etapa
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajPlzeň-severÚherceÚherce u Nýřan
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 24.06.2013 14:23
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: CH Projekt Plzeň, Revoluční 1092/56a, 312 02 Plzeň
IČO oznamovatele: 25219235
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
30.05.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 19.06.2013
Zpracovatel oznámení: Křivka Vladimír Ing.
Text oznámení záměru: PLK1651_oznameni.zip (3118 kB) - 30.05.2013 09:56:22
Informace o oznámení: PLK1651_infOznam.doc (57 kB) - 30.05.2013 09:56:22
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
24.06.2013
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1651_zjistovaci.zip (2208 kB) - 24.06.2013 13:48:33
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PLK1651_infZjistovaci.doc (47 kB) - 24.06.2013 14:23:21
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: