Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1661
Název záměru: Osazení čerpací stanice pohonných hmot EvoBus Bohemia s. r. o.
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/10.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajDomažliceHolýšovHolýšov
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 16.09.2013 14:45
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: EvoBus bohemia s.r.o., Na Hůrce 211/10, 161 00 Praha 6 - Ruzyně
IČO oznamovatele: 25657704
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
15.08.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 04.09.2013
Zpracovatel oznámení: Blažíčková Helena Ing.
Text oznámení záměru: PLK1661_oznameni.pdf (2005 kB) - 15.08.2013 10:26:37
Informace o oznámení: PLK1661_infOznam.pdf (389 kB) - 15.08.2013 10:26:37
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
17.09.2013
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1661_zjistovaci.zip (3736 kB) - 16.09.2013 14:45:26
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PLK1661_infZjistovaci.pdf (188 kB) - 16.09.2013 14:45:26
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PlzeňskýDomažliceMěstský úřad Holýšov
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: