Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1664
Název záměru: STORA ENSO WOOD PRODUCTS PLANÁ - NOVOSTAVBA HOBLÁRNY
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/6.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajTachovPlanáPlaná u Mariánských Lázní
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 17.10.2013 07:42
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: STORA ENSO WOOD PRODUCTS PLANÁ s.r.o.,Tachovská 824 348 15 Planá
IČ oznamovatele: 64361179
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
28.08.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 16.09.2013
Zpracovatel oznámení: Cetl Pavel Ing.
Text oznámení záměru: PLK1664_oznameni.pdf (10041 kB) - 27.08.2013 14:46:20
Informace o oznámení: PLK1664_infOznam.doc (57 kB) - 27.08.2013 14:46:20
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.09.2013
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1664_zjistovaci.zip (2784 kB) - 17.10.2013 07:42:30
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PLK1664_infZjistovaci.pdf (265 kB) - 16.10.2013 10:03:52
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: