Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1666
Název záměru: Výrobní hala na p.č.1947, 1949, 1950, 1951, 1952 - k.ú. Ostrov u Stříbra
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/5.3;II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajTachovPlanáPlaná u Mariánských Lázní
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 22.10.2013 09:31
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Accolade, s.r.o., Nová 106, 281 25 Konárovice
IČ oznamovatele: 27851371
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.09.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 04.10.2013
Zpracovatel oznámení: Vraný Miroslav Ing.
Text oznámení záměru: PLK1666_oznameni.zip (11950 kB) - 19.09.2013 12:11:26
Informace o oznámení: PLK1666_infOznam.zip (281 kB) - 19.09.2013 12:11:26
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
15.10.2013
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1666_zjistovaci.zip (2953 kB) - 22.10.2013 09:31:15
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PLK1666_infZjistovaci.doc (48 kB) - 22.10.2013 09:31:15
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: