Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1667
Název záměru: Sklad provozních hmot MBtech Bohemia s. r. o.
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/10.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajPlzeň-městoPlzeňSkvrňany
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 04.11.2013 13:40
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: MBtech Bohemia s.r.o., Daimlerova 1161/1, 301 00 Plzeň
IČO oznamovatele: 65416082
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
04.10.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 24.10.2013
Zpracovatel oznámení: Křivka Vladimír Ing.
Text oznámení záměru: PLK1667_oznameni.pdf (3989 kB) - 03.10.2013 11:59:01
Informace o oznámení: PLK1667_infOznam.pdf (391 kB) - 03.10.2013 11:59:01
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
05.11.2013
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1667_zjistovaci.zip (3526 kB) - 04.11.2013 13:39:59
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PLK1667_infZjistovaci.pdf (189 kB) - 04.11.2013 13:40:51
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PlzeňskýPlzeň-městoÚřad městského obvodu Plzeň 3
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: