Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1669
Název záměru: CTPark Bor u Tachova, Hala B6 – změna využití
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajTachovBorOstrov u Tachova
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 21.11.2013 09:38
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: CTP Invest, spol. s r. o., Central Trade Park D1, 396 01 Humpolec
IČ oznamovatele: 26166453
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.10.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 11.11.2013
Zpracovatel oznámení: Postbiegl Stanislav Ing.
Text oznámení záměru: PLK1669_oznameni.zip (5956 kB) - 22.10.2013 08:40:43
Informace o oznámení: PLK1669_infOznam.pdf (394 kB) - 22.10.2013 08:40:43
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
21.11.2013
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1669_zjistovaci.zip (2416 kB) - 21.11.2013 09:38:59
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PLK1669_infZjistovaci.pdf (191 kB) - 21.11.2013 09:38:59
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PlzeňskýTachovMěstský úřad Bor
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: