Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1681
Název záměru: Vybudování skladů motorové nafty a bionafty firmy FORCREDIT s.r.o.
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajRokycanyBřasyBřasy
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 25.03.2014 13:19
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: FORCREDIT s.r.o., Klášterní 2 , 3206 00 Plzeň
IČ oznamovatele: 25229745
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
21.02.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 13.03.2014
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru: PLK1681_oznameni.zip (2206 kB) - 25.03.2014 13:16:14
Informace o oznámení: PLK1681_infOznam.zip (49 kB) - 24.02.2014 11:56:24
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.03.2014
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1681_zjistovaci.zip (2206 kB) - 25.03.2014 13:19:42
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PLK1681_infZjistovaci.doc (48 kB) - 25.03.2014 13:13:19
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: