Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1689
Název záměru: Rozšíření haly A – Haly pro výrobu formovaných dílů do interiérů automobilů a Plánovaná výstavba v k.ú. Ostrov u Stříbra – Etapa II.
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajTachovKostelecOstrov u Stříbra
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 27.05.2014 15:52
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Accolade CZ VIII, s.r.o., Moravská 1687/34, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
IČ oznamovatele: 01823281
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ne
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
23.04.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 13.05.2014
Zpracovatel oznámení: Vraný Miroslav Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: PLK1689_oznameni.zip (4360 kB) - 23.04.2014 09:27:34
Informace o oznámení: PLK1689_infOznam.pdf (417 kB) - 23.04.2014 09:27:34
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
28.05.2014
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1689_zjistovaci.zip (2129 kB) - 27.05.2014 15:52:45
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PLK1689_infZjistovaci.pdf (264 kB) - 27.05.2014 15:52:45
Vliv na soustavu Natura 2000: Nebylo předloženo
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PlzeňskýTachovMěstský úřad Stříbro
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: