Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1690
Název záměru: Stáj pro dojnice Řesanice
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: I/1.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajPlzeň-jihKasejoviceŘesanice
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 29.05.2014 14:09
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Agrochov Kasejovice-Smolivec, a.s., Kasejovice 379, 335 44 Kasejovice
IČ oznamovatele: 25212931
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
30.04.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 22.05.2014
Zpracovatel oznámení: Přílepek Radek Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: PLK1690_oznameni.pdf (2471 kB) - 30.04.2014 13:25:29
Informace o oznámení: PLK1690_infOznam.zip (224 kB) - 02.05.2014 11:41:25
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
29.05.2014
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1690_zjistovaci.pdf (280 kB) - 29.05.2014 14:09:03
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PLK1690_infZjistovaci.pdf (312 kB) - 29.05.2014 14:09:03
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: