Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1701
Název záměru: Nová výrobní hala pro mokrou a práškovou lakovnu, Horažďovice
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/4.2;II/10.6
Umístění:
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 14.08.2014 11:25
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: CHPROJEKT Plzeň, Revoluční 56A, 31202 Plze
IČO oznamovatele: 25219235
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.07.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 11.08.2014
Zpracovatel oznámení: Křivka Vladimír Ing.
Text oznámení záměru: PLK1701_oznameni.pdf (6767 kB) - 22.07.2014 09:29:53
Informace o oznámení: PLK1701_infOznam.zip (55 kB) - 25.07.2014 10:11:33
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
14.08.2014
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1701_zjistovaci.pdf (340 kB) - 14.08.2014 11:25:09
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PLK1701_infZjistovaci.pdf (305 kB) - 14.08.2014 11:25:09
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: