Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1703
Název záměru: Výstavba výrobní a skladové haly H - etapa I., k.ú. Ostrov u Stříbra
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: PLK1703_duvodyUkonceni.pdf (17 kB) - 08.09.2014 10:14:57
Zařazení: II/4.2;II/4.3;II/10.4;II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajTachovKostelecOstrov u Stříbra
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 08.09.2014 10:14
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Panattoni Czech Republic Development s.r.o., Na Příkopě 22/859, 110 00 Praha
IČ oznamovatele: 28190882
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
25.07.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 14.08.2014
Zpracovatel oznámení: Vraný Miroslav Ing.
Text oznámení záměru: PLK1703_oznameni.zip (10160 kB) - 25.07.2014 08:05:20
Informace o oznámení: PLK1703_infOznam.zip (158 kB) - 04.08.2014 08:50:26
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.08.2014
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1703_zjistovaci.zip (820 kB) - 19.08.2014 09:51:33
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PLK1703_infZjistovaci.pdf (221 kB) - 19.08.2014 09:51:33
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: