Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1710
Název záměru: Novostavba stáje pro dojnice Malý Bor
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: I/1.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajKlatovyMalý BorMalý Bor
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 21.10.2014 10:00
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Agrospol Malý Bor a.s., Malý bor 144, 341 01 Malý bor
IČ oznamovatele: 49195492
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.09.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 13.10.2014
Zpracovatel oznámení: Přílepek Radek Ing.
Text oznámení záměru: PLK1710_oznameni.zip (1831 kB) - 22.09.2014 14:47:23
Informace o oznámení: PLK1710_infOznam.zip (55 kB) - 07.10.2014 09:23:58
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
21.10.2014
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1710_zjistovaci.pdf (340 kB) - 21.10.2014 10:00:04
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PLK1710_infZjistovaci.pdf (345 kB) - 21.10.2014 10:00:04
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: