Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1713
Název záměru: Skládka TKO Štěpánovice - IV etapa
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajKlatovyKlatovyDehtín
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 10.11.2014 13:30
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Město Klatovy, nám. Míru 62, 339 20 Klatovy
IČ oznamovatele: 00255661
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.10.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 28.10.2014
Zpracovatel oznámení: Tomášek Josef Ing., CSc.
Text oznámení záměru: PLK1713_oznameni.zip (16839 kB) - 08.10.2014 14:30:50
Informace o oznámení: PLK1713_infOznam.zip (398 kB) - 08.10.2014 14:35:43
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.11.2014
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1713_zjistovaci.zip (1609 kB) - 10.11.2014 13:30:10
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PLK1713_infZjistovaci.pdf (303 kB) - 10.11.2014 13:30:10
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: