Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1721
Název záměru: Peronizace v ŽST Pačejov a zvýšení rychlosti v km 299,650 – 304,009
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/9.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajKlatovyHoražďoviceBabín u Horažďovic
Plzeňský krajKlatovyHoražďoviceHoražďovice
Plzeňský krajKlatovyHoražďoviceHoražďovická Lhota
Plzeňský krajKlatovyKovčínKovčín
Plzeňský krajKlatovyMyslívMilčice
Plzeňský krajKlatovyOlšanyOlšany u Kvášňovic
Plzeňský krajKlatovyVelký BorJetenovice
Plzeňský krajKlatovyVelký BorVelký Bor u Horažďovic
Plzeňský krajPlzeň-jihMilečMaňovice
Plzeňský krajPlzeň-jihMilečMileč
Plzeňský krajPlzeň-jihMilečZáhoří u Milče
Plzeňský krajPlzeň-jihMilečŽelvice
Plzeňský krajPlzeň-jihNekvasovyNekvasovy
Plzeňský krajPlzeň-jihNepomukDvorec
Plzeňský krajPlzeň-jihTřebčiceTřebčice
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 14.01.2015 14:00
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa západ se sídlem v Praze, Sokolovská 278/1995, 190 00 Praha 9
IČ oznamovatele: 70994234
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
05.12.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 29.12.2014
Zpracovatel oznámení: Bílek Ondřej RNDr.
Text oznámení záměru: PLK1721_oznameni.zip (81610 kB) - 04.12.2014 13:50:34
Informace o oznámení: PLK1721_infOznam.pdf (426 kB) - 04.12.2014 13:50:34
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
15.01.2015
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1721_zjistovaci.zip (3236 kB) - 14.01.2015 13:55:15
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PLK1721_infZjistovaci.pdf (271 kB) - 14.01.2015 14:00:50
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PlzeňskýKlatovyMěstský úřad Horažďovice
PlzeňskýPlzeň-jihMěstský úřad Nepomuk
PlzeňskýPlzeň-městoDrážní úřad - pracoviště Plzeň
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: