Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1728
Název záměru: Výrobní hala Schmelzer s.r.o.
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/4.2;II/10.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajTachovChodová PlanáChodová Planá
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 16.03.2015 09:05
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Schmelzer s.r.o., Mariánskolázeňská 258, 343 13 Chodová Planá
IČO oznamovatele: 49193805
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
13.02.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 05.03.2015
Zpracovatel oznámení: Křivka Vladimír Ing.
Text oznámení záměru: PLK1728_oznameni.zip (9088 kB) - 12.02.2015 11:29:04
Informace o oznámení: PLK1728_infOznam.pdf (414 kB) - 12.02.2015 11:29:04
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
16.03.2015
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1728_zjistovaci.zip (1552 kB) - 16.03.2015 09:05:46
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PLK1728_infZjistovaci.pdf (185 kB) - 16.03.2015 09:05:46
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PlzeňskýPlzeň-městoKrajský úřad Plzeňského kraje
PlzeňskýTachovMěstský úřad Planá
PlzeňskýTachovMěstský úřad Tachov
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: